top of page

Умови обслуговування

Ensemble en Français Co., Ltd. (далі – «А») надає безкоштовні онлайн-уроки французької мови для українців. Заявниками та користувачами послуг є українці, які потребують французької мови (далі – «Б»). Умови використання (далі – як «Умови»), що застосовуються до використання послуги (далі «Послуга»), визначаються таким чином.

Завершивши реєстрацію користувача для використання Послуги (надалі – «Основна Реєстрація»), вважається, що Б погодилися з цією угодою.

Послуга є спеціальним курсом безкоштовних онлайн-уроків французької мови для українців, що потребують французької мови, тому ті, хто не відповідає Умові, не можуть користуватися даною послугою.

 

У малоймовірному випадку, якщо буде виявлено, що неукраїнський заявник користувався цією послугою під виглядом українця, А буде вимагати відшкодування збитків сумою 50 000 євро, та передасть вище зазначену суму на підтримку України.

 

Сфера застосування

Стаття 1

1. Сфера застосування цієї угоди включає інформацію, яку А надсилає Б через нашу веб-сторінку (надалі «Веб-сайт»), надані нами програми та електронну пошту.

2. Під час використання Послуги обладнання (ПК, Mac, планшет тощо), програмне забезпечення, засоби зв’язку тощо, які Б використовуєте, підготовляються, підключаються та експлуатуються належним чином за рахунок та під відповідальність Б.

3. Зміст та умови Послуги можуть бути додані, змінені або припинені в майбутньому.

4. Весь час, пов'язаний з процедурами, передбаченими Угодою, буде ґрунтуватися на японському часі, незалежно від країни проживання Б.

5. Послуга, в основному, надається груповими онлайн-заняттями з використанням Zoom, тобто можуть виникати проблеми із зовнішніми серверами, нестабільність середовища спілкування та інші причини, які не підлягають контролю А (у тому числі через незначну недбалість А). А не несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні стороні Б.

Реєстрація на Послугу

Стаття 2

Б підтверджуєте та схвалюєте наступні пункти та повинні виконати Основну Реєстрацію для використання цієї послуги відповідно до визначених А процедур:

1. Б приймає зміст цієї угоди

2. Перед використанням Послуги на пристрій, який використовує сторона Б (ПК, Mac, планшет, тощо) встановіть та налаштуйте Zoom, щоб ним можна було користуватися без проблем.

3. Якщо Б є неповнолітнім, необхідно отримати згоду законного представника, наприклад, одного з батьків або опікуна.

4. Переконайтеся, що під час користування Послугою немає недоліків у комунікаційному середовищі.

5. Б має надати лише правдиву інформацію, при реєструванні на отримання Послуги.

6. Б несете відповідальність за реєстрацію на Послугу.

 

Набуття, тимчасове припинення, зникнення права реєстрування та користування Послугою

Стаття 3

1. Коли Б завершує Основну Реєстрацію, а сторона А прийме Основну Реєстрацію Б, між А та Б буде укладено договір про використання Послуги (надалі іменований «Договір про Використання»). В може претендувати на Послугу на основі цієї угоди.

2. Якщо Б підпадаєте під будь-яку з наведених нижче умов, А може призупинити або скасувати право А на використання Послуги, попередньо повідомивши про це А.

(1) Коли чиниться дія, що підпадає під дію пункту 1 статті 4 (однак, якщо вона підпадає під будь-який з пунктів наступного параграфа, вона має відповідати наступному параграфу).

(2) Якщо Б порушив Умови

3. Якщо Б підпадає під будь-яку з наведених нижче умов, ми можемо призупинити або скасувати право Б на використання Послуги, не повідомляючи Б заздалегідь.

(1) Коли інформація надана при реєстрації є навмисно неправдивою (включаючи, навмисно не заповнені поля реєстрації);

(2) Коли інформація надана при реєстрації була підроблена;

(3) Коли логін або пароль використовуються незаконно;

(4) Якщо Б заважає роботі Послуги або завдає шкоди іншим користувачам;

(5) Якщо місцезнаходження Б невідомо і А не може зв'язатися з Б;

(6) У разі будь-якої іншої дії, яка значно погіршує відносини довіри між А та Б;

4. У разі смерті Б, право на користування Послугою, природно, закінчиться.

 

Заборонені дії

Стаття 4

1. А забороняє Б виконувати наступні дії:

(1) Надавати неправдиву інформацію під час реєстрації (у тому числі навмисне не заповнення полів реєстрації );

(2) Реєстрація громадянам, що не є українцями;

(3) Дії, які завдають або можуть завдати шкоди А чи третій стороні;

(4) Дії, які порушують або можуть порушити власність, честь, конфіденційність, тощо А чи третьої сторони;

(5) Порушувати цей договір;

(6) Користуватися Послугою, прикидаючись неповнолітнім;

(7) Передати право користування Послугою іншій особі;

(8) Переслідування або домагання вчителів. Перешкоджання ходу уроків;

(9) Дії особистого контакту або спроби зв'язатися з інструктором А;

(10) Дії, які змушують інструктора A  надавати уроки поза годинами визначеними на основі Послуги;

(11) Дії, що спрямовані на перехід інструктора A до компанії, яка конкурує з A;

(12) Запит на особисті уроки  до інструктора;

(13) Запит на внутрішню або конфіденційну інформацію, яка публічно не розголошується А, наприклад, умови роботи та робоче середовище інструктора, місцезнаходження колл-центру та місце проживання персоналу;

(14) Залучення релігій, МЛМ, політичної діяльності, тощо до викладачів і співробітників;

(15) Дії, які заважають роботі Послуги, наприклад, володіння кількома обліковими записами та повторне бронювання або скасування;

(16) Отримувати Послугу іншою особою від імені Б або змушувати іншу особу отримувати Послугу;

(17) Дії, які порушують або можуть порушити закон;

(18) Будь-які дії, які заважають роботі Послуги, наприклад, їсти / пити / курити під час занять, відвідувати заняття в нетверезому стані або відвідувати заняття у публічних місцях чи за кермом;

(19) Інші дії, які погіршують відносини довіри між А і Б.

2. Якщо В зробить будь-які дії, зазначені в попередньому параграфі, і завдасть А шкоду, А може вимагати від Б відшкодування збитків.

 

Зміна умов користування

Стаття 5

А може змінити Угоду в будь-який час, не повідомляючи Б заздалегідь. Змінена Угода вважається такою, що набула чинності, якщо інше не встановлено окремо, у день публікації зміненої угоди на Веб-сайті. Якщо Б продовжує користуватися Послугою після внесення змін, вважається, що Б погодився зі зміненими Умовами.

 

Зміна реєстраційної інформації

Стаття 6

У разі зміни реєстраційної інформації, надісланої нам, Б повинна повинна повідомити оновленну реєстраційну інформацію самостійно та без зволікання. А не несе відповідальність за будь-які недоліки або інші збитки, спричинені тим, що Б не оновила реєстраційну інформацію.

 

Обробка реєстраційної інформації

Стаття 7

1. А буде строго керувати реєстраційною інформацією Б, як зазначено окремо.

2. Б несе відповідальність за збитки, спричинені неналежним управлінням зареєстрованою інформацією, наприклад, забуття або втрата вами зареєстрованої інформації та непідтримка зареєстрованої особистої інформації в актуальному стані та точності. А не несе жодної відповідальності.

3. Навіть якщо Б тимчасово відкликав, припинив, або реєстрацію Б було скасовано, А може зберегти реєстраційну інформацію Б, необхідну для підтримки та керування Послугою.

 

Про плату за користування та спосіб її оплати

Стаття 8

Ця послуга безкоштовна. Однак це може зміниться в майбутньому, і А повідомить Б, що ця послуга стала платною, у достатній період часу.

 

Бронювання уроків

Стаття 9

1. Б повинен забронювати урок до зазначеної дати та часу уроку. Вказаний час встановлюється кожним інструктором.

2. Усі бронювання уроків для Б буде зроблено Б.

3. Бронювання уроку вважається завершеним, коли бронювання відображено в розкладі Б у системі бронювання.

4. Скасування бронювання уроків здійснюється Б, і А не робить цього від імені Б.

6. Б повинен почати урок вчасно.

 

Перенесення та скасування

Стаття 10

1. Б може вільно вибирати, чи продовжувати заняття, а також може подати заяву на перерву у зняттях відповідно до цієї статті.

2. Відстрочка означає тимчасове припинення права на отримання всіх послуг, наданих А на прохання Б. Під час відстрочки Основна Реєстрація залишиться незмінною та всі дані, наприклад історія курсу, будуть збережені. Однак, як правило, період зберігання даних під час перерви обмежений 3 роками, а якщо період перерви перевищує 3 роки, А може видалити збережені дані (включаючи відеолекції).

3. Скасування означає скасування права на отримання всіх послуг, що надаються А на запит Б.

4. Якщо Б бажає скасувати або вийти з членства, то має дотримуватися процедури на сторінці користувача. Б не може подати заявку через чат або телефон.

5. Немає кінцевого терміну для процедури скасування, і Б можете подати заявку в будь-який час. Але, будь ласка, зверніть увагу на цю статтю і вирішуйте час подачі заявки на свій розсуд.

6. Якщо Б бажає відновити використання Послуги після закриття або скасування членства, ми заздалегідь надішлемо вам електронний лист і повідомимо вам наявність місць.

 

Правила обслуговування

Стаття 11

1. Зміст і різні умови Послуги обумовлюються в цій угоді, а також на цьому веб-сайті.

2. Б заздалегідь дає згоду на запис уроків А для безперешкодного надання та покращення Послуги.

3. Б може переглянути  записаний вміст уроку пізніше, звернувшись до A.

 

Період обслуговування

Стаття 12

1. Б може користуватися Послугою на основі цієї угоди з моменту отримання кваліфікації користування.

2. У разі тимчасового припинення права використання Послуги, Б не може використовувати частину або Послугу протягом періоду призупинення.

3. Б не може користуватися Послугою під час перерви.

4. Коли кваліфікація використання частково або повністю припиняється, а також коли кваліфікація використання припиняється, частина або вся ця угода про використання буде припинена.

5. Коли Б виходить з членства, цей договір користування буде припинено.

6. Коли весь цей договір про використання припиняється відповідно до цієї статті, А анулює основну реєстрацію Б.

 

Переривання та припинення обслуговування

Стаття 13

1. А може призупинити або припинити частину або всю Послугу, повідомивши Б через Веб-сторінку або електронною поштою за два місяці наперед.

Однак у наведених нижче випадках ми можемо тимчасово призупинити частину або всю Послугу без попереднього повідомлення.

(1) Коли Послуга не може бути надана через пожежу, відключення електроенергії тощо.

(2) Коли Послуга не може бути надана через стихійні лиха, такі як землетруси, цунамі, повені та тайфуни.

(3) Коли Послуга не може бути надана через війну, заворушення, хаос чи трудові суперечки.

(4) Коли система виходить з ладу, знаходиться в обслуговуванні, уражена вірусом або коли А вирішує, що необхідне тимчасове припинення.

2. Якщо надання Послуги тимчасово припинено згідно з положенням попереднього параграфа і причина, по якій потрібно призупинення, пов’язана А, термін дії кредиту на період, який ви не можете використовувати, буде продовжено.

 

Використання Zoom

Стаття 14

Ця послуга надається за допомогою Zoom. Використовуючи Zoom, Б погоджуєтеся з наведеним нижче вмістом.

(1) Б має слідувати правилам компанії, яка надає Zoom.

(2) Б несете відповідальність за завантаження Zoom та підтверджує, що програму  можна використовувати, перш ніж користуватися Послугою.

(3) Якщо Послугою неможливо скористатися через несправність Zoom або несправність необхідного обладнання, А не несе жодної відповідальності.

(4) А не несе відповідальність за будь-які проблеми, викликані у зв'язку зі збоями у програмі Zoom, а також збоями обладнання, які виникають під час, до та після уроку.

(5) А не несе відповідальності за будь-які проблеми, спричинені обставинами Zoom.

(6) У разі збою в Zoom, А буде використовувати комунікаційне програмне забезпечення, зі функціоналом схожим на Zoom (далі іменується «Альтернативне Програмне Забезпечення»), як альтернативний захід для забезпечення безперебійного проведення уроків. Б погоджується з цим. У цьому випадку Б повинен дотримуватися правил компанії, яка надає Альтернативне Програмне Забезпечення. Крім того, викладач повідомить Б про Альтернативне Програмне Забезпечення.

(7) A надасть зображення викладача Б у вигляді відео під час уроку, але якщо надати відео стане важко через збій інтернет-зв'язку тощо, зображення викладача буде змінено на нерухоме зображення або його не буде. Повинна бути можливість перемикання, і ніяких інших заходів (додаткові заняття тощо) вживати не буде.

(8) Б підготовлює та відповідальний за комунікаційне середовище, рекомендоване А.

  • оптична лінія

  • ISDN / ADSL, однак, бажано використовувати його в широкосмуговому форматі 1,5 MB або більше, оскільки відео може не переглядатися або звук може бути перерваний через недостатню пропускну здатність і швидкість лінії.

  • Кабелю LAN

(9) Б має оновлювати Zoom до останньої версії самостійно. А не несе відповідальності за будь-які проблеми, які можуть виникнути, якщо нехтувати оновленнями.

(11) Будь ласка, зверніться до спеціалізованої установи, щоб отримати детальні пояснення щодо обладнання або проблем із Zoom та іншим програмним забезпеченням.

 

Розповсюдження інформації

Стаття 15

1. А зв'язується з Б за допомогою електронної пошти тощо для адміністративного зв'язку, повідомлення інформації про компанію, анкети тощо, і Б погоджується з цим.

2. Б має звернути увагу на наступні пункти, щоб отримати від нас електронний лист.

(1) Б має змінити налаштування прийому для вказаної адреси електронної пошти та дозволити отримання електронної пошти від А.

(2) Якщо електронна пошта від А не надходить до Б через помилку під час налаштування прийому від вказаної адреси електронної пошти або з інших причин, А не несе жодної відповідальності.

 

Відмова від відповідальності

Стаття 16

1. Послуга надається в режимі онлайн за допомогою Zoom, і навіть якщо надання Послуги неможливо через несправність зовнішнього сервера, нестабільність середовища зв'язку тощо, а також пошкодження Б, А не відповідальний за це. Якщо надання Послуги неможливо через причини, пов’язаної з А, сторона не несе за це відповідальність.

2. Послуга бронюються в порядку черги, і А не несе відповідальності, якщо Б не зможе забронювати урок певного інструктора в потрібний час. Однак це не застосовується, якщо воно ґрунтується на причині, пов’язаної з А.

3. Інші відмови від відповідальності повинні відповідати положенням цієї угоди. Однак це не застосовується, якщо воно ґрунтується на причині, пов’язаної з А.

 

Права інтелектуальної власності, такі як права на торговельну марку та авторські права

Стаття 17

Усі торгові марки, авторські права та інші права інтелектуальної власності та право власності на торгові марки, логотипи, тексти, відео тощо, пов’язані з A та Послугою, належать A. Б заборонено використовувати або надавати їх третій стороні без дозволу від А, робити несанкціоновані копії, публікувати їх в Інтернеті або робити щось подібне.

 

Відшкодування збитків

Стаття 18

Якщо Б порушує Угоду, А може вимагати відшкодування збитків (включаючи гонорар адвоката).

 

Суд компетентної юрисдикції

Стаття 19

Щодо спору між А та Б, який виникає щодо цієї угоди, як А, так і Б погоджуються, що окружний суд Тіба (千葉地方裁判所) має виключну юрисдикцію суду першої інстанції.

 

Особливий випадок

Стаття 20

1. Якщо інші правила передбачені окремо, вони будуть відображені на Веб-сайті.

2. Якщо зміст Послуги, умови, плата за використання тощо, відображені на Веб-сайті, або положення, зазначені окремо в попередньому параграфі, відрізняються від Угоди, перевага буде надана відображеним в Інтернеті або в інших нормативних документах.

bottom of page